“10 ปีแห่งความไว้วางใจ” สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ส์จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและเวชสำอางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ของคุณ โดยให้บริการแบบ OEM และ ODM ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22716 European GMP, Green industry, Halal มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 113 ม.1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสายตรงผู้มากประสบการณ์เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทำให้ บริษัท คอสเมเนีย แลบอราทอรี่ส์ จำกัด โดยได้รับความไว้วางใจจากคลินิก และแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ให้คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรากำลังสร้างโรงงานใหญ่แห่งใหม่ขนาดใหญ่ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ณ อำเภอเมือง จ.นครปฐม เพื่อรองรับเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานสู่สากล และเพื่อให้สะดวกในด้านโลจิสติกมากขึ้นกับลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงจากกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์


เป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างธุรกิจความงามให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ


สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แตกต่าง แปลกใหม่ ที่ช่วยให้ลูกค้าทุกระดับ สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจความงามได้จริง

ปรัชญาการทำธุรกิจ


Trust ทำธุรกิจด้วยความซื่อตรง โปร่งใส

Creative สร้างสรรค์สินค้าที่มีความสร้างสรรค์

Unique สร้างสรรค์สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะแบรนด์

Sustain สร้างสรรค์สินค้าที่ขายได้อย่างยั่งยืน

Global สร้างสรรค์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม