PRODUCT RESEARCH & DEVELOPMENT

 

หัวใจของสินค้าที่จะขายได้ คือสินค้าที่มีความสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

เราจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร โดยเรามีทีมนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้เราสามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ ตามความต้องการของลูกค้าได้

QUALITY CONTROL

 

สินค้าที่จะขายได้อย่างยั่งยืน คือ สินค้าที่มีคุณภาพคงที่

 

เราเชื่อว่าสินค้าที่ขายได้อย่างยั่งยืน คือสินค้าที่มีคุณภาพคงที่ทุกล็อตการผลิต คอสเมเนียจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบ สามารถตรวจย้อนกลับได้ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้า
  • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบกระบวนการบรรจุ
  • การสุ่มตรวจสอบเชื้อหลังการบรรจุ
  • การบรรจุหีบห่อสำเร็จ ตลอดจนการจัดส่งจนถึงมือลูกค้า

PRODUCTION

 

กระบวนการผลิตที่หลากหลาย และยืดหยุ่นกว่า สามารถให้ทุกคนเริ่มต้นธุรกิจของตนเองได้

 

เราสามารถรองรับการผลิตได้ทั้งโปรเจ็คขนาดเล็กและใหญ่ (5-1,000 กิโลกรัม) เรามีเครื่องบรรจุสำหรับบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น กระปุก ซอง ขวด และ หลอด ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกบรรจุหีบห่อภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO22716, Hallal, Green Industry เพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าคงที่ ทุกล็อตการผลิต

CONTENT MARKETING

 

สินค้าที่ลูกค้าจะหยิบขึ้นมาทดลอง คือสินค้าที่ถูกดึงเอกลักษณ์ออกมาให้ลูกค้าเห็น และจดจำได้

 

เรามีทีมนักออกแบบ และนักสร้างสรรค์คอนเทนท์ ที่จะคอยทำงานร่วมกับทีม R&D ในการดึงจุดเด่นของสินค้า ผ่านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่ใช้สำหรับโฆษณาทางช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเล่าเรื่องให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และจดจำสินค้าค้าได้